Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

Vi hjælper med rådgivning, hvis din virksomhed har modtaget et eller flere rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet kan give påbud indenfor disse fem områder:

– Det ergonomiske område
– Det kemiske område
– Det fysiske område
– Det psykosociale område

Som autoriseret arbejdsmiljørådgiver hjælper vi med at løse det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om.

Vi er autoriseret til at løse rådgivningspåbud indenfor alle fem områder.